Köpvillkor

Köp

När ni väljer att köpa produkter hos oss innebär det att ni godkänner våra allmänna villkor.  Vid beställning av produkter över Internet föreligger bindande köpeavtal. Köpet är genomfört så snart som köpet bekräftas på skärmen. Beställningar kan endast göras av registrerade kunder över 18 år och efter vi har mottagit bevis på att du är utbildad. Så kom ihåg att skicka en bild på ditt diplom till contact@brillbirdsweden.se innan du beställer!

Har du frågor eller behöver du hjälp med något är du välkommen att kontakta oss på contact@brillbirdsweden.se

Vem får handla?

Vi erbjuder ett sortiment av produkter för professionellt bruk till utbildade nagelterapeuter. Du behöver därför maila en bild på ditt diplom för att kunna handla i vår webshop och i vår butik. När vi har mottagit din mail får du en mail som bekräftelse.

Förutom proffs produkterna så finns det även ett sortiment med naturlig nagelvård som även du som privat person kan handla utan diplom. 

Pris

Alla priser anges förvalt exkl. moms. Fraktkostnad tillkommer vid kassan. Brillbird Sweden reserverar sig för eventuella felaktigheter på hemsidan och prisändringar.

Betalning

Betala med swish, kort, faktura eller delbetalning tryggt och säkert över internet direkt vid beställning. Din betalning förmedlas av Payex med säker kryptering. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Se deras separata villkor nedan.

Leverans & Fraktkostnad

Normal hanteringstid är 1-3 arbetsdagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.

BrillBird Sweden ansvarar inte för eventuella förseningar, skador eller förlorade leveranser. Vi rapporterar dock alltid detta till vår transportör.

Vid problem med leverans kontakta omgående transportören.

Vi skickar alla paket med DHL till närmaste utlämningsställe.

Ångerrätt och Byten

Tänk på följande:

1. Varan måste vara oanvänd och felfri.

2. Komplett originalförpackning återlämnas i sin helhet och ska vara oskadd.

3. Kvitto eller faktura ska uppvisas.

4. Ange anledning och önskemål vid byte.

5. När varan är returnerad skickar vi den vara du önskar byta till, alternativt krediterar/återbetalar dig.

6. Returfrakt står du som konsument om du vill ångra ditt köp eller beställt fel vara och/eller önskar byte.

 

Som konsument har du rätt enligt distanshandelslagen att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tog emot din beställning.

När du handlar som företag har du ingen laglig rätt att få returnera dina produkter.

Men i de flesta fallen hanterar vi en retur från proffs på samma sätt som från en konsument.

Meddelande om retur ska skickas till oss via mail senast 14 dagar från mottagandet av varan till contact@brillbirdsweden.se

OBS - Kontakta alltid oss innan du returnerar varan!

 

- Vid retur var noga med att förpacka varan i ordentligt transportemballage, likvärdigt det som varan levererades i till dig.

Tänk på att Du är ansvarig för att varan är hel när den kommer fram till oss. Returnera varan tillsammans med uppgifter om orsak – faktura nr etc.

- Ångerrätten gäller endast om varan returneras i obruten original förpackning.

- Vid retur som beror på att du ångrat dig måste du själv betala returkostnaden.

- Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav.

- Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen och att produkten returneras hel.

Först när vi mottagit varan kan vi godkänna returen och skicka den vara du önskar att byta till, alternativt kreditera/återbetala dig.

EJ UPPHÄMTAT PAKET

För paket som ej hämtats ut debiteras en avgift på 249 kr. Avgiften motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet, samt kostnaderna att mottaga det i retur. Om du ångrat dig när paketet redan har skickats från oss, måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och därefter skicka tillbaka det och du står för returfrakten. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter. Vid returer och byten, se våra returvillkor.

Reklamationer

Vid felplock eller reklamation, kontakta oss inom 5 dagar efter att felet upptäckts och uppge vad felet består.

Maila till order@brillbirdsweden.se och beskriv vad som är fel. Bifoga gärna bild eller film på skadan/felet så ser vi till att du ersätts med en ny eller likvärdig vara. Ange ordernummer i ditt mail.

Kundtjänst & Support

Vid beställning eller frågor gällande produkter eller vår verksamhet kontakta oss via E-post: order@brillbirdsweden.se

 Telefon: 076 291 33 53

 

Personuppgiftslagen

 

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB 556735-5671.

Personuppgifter som behandlas:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: Såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna Faktura eller Kredit:

Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: Ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver vi inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan vi i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB eller någon av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB. I dessa fall har Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till Swedbank Pay. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla Swedbank Pays d.v.s. PayEx Sverige ABs legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till oss på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från oss (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att vi ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com.

Adress: Swedbank Pay, PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur Swedbank Pay behandlar dina personuppgifter, se: https://swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter

*Om Kreditregistret

De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning

Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Sverige AB på det konto som PayEx Sverige AB anvisar”.

Betalnings- och Leveransvillkor Faktura

Leveransvillkor

Leverans sker till närmaste utlämningsställe. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress/epostadress.

Betalningsvillkor

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Omvandla ditt köp på Faktura till delbetalning med tjänsten Kredit

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning

Leveransvillkor

Leverans sker till närmaste utlämningsställe. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för Kredit på Swedbank Pays hemsida: https://Swedbankpay.se/villkor/kredit

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen